Skip to main content

Vrtić “Pčelica”

Rad sa decom predškolskog uzrasta na Novom Beogradu počinje 1951.

Predškolska ustanova „11. april” funkcioniše u okviru 38 objekata, koji se nalaze na Novom Beogradu. Ustanovu pohađa 8000 mališana u okviru jaslenih i vrtićkih grupa. Ustanova raspolaže sa 32 objekta, od kojih su 21 kombinovani (jasle i vrtić), 10 objekata namenjeni deci vrtićkog i 2 objekta namenjeni deci jaslenog uzrasta.

Rad sa decom predškolskog uzrasta na Novom Beogradu počinje 1951. Danas je to najveća predškolska ustanova na teritoriji Beograda.