Skip to main content

Naša borba za participaciju građana u odlučivanju i trud za zaštitu baštine bloka 23 je počeo nakon što su zaštićeni betonski mobilijari uklonjeni.

Ovaj krug sam smislio, ovaj krug sam stvorio,
Ovaj krug sam skupio i opet sklopio,
On me voli, on me nosi, on mi oprašta, aha…

Udruženje bloka 23 (na fotografiji su neki od članova) je ostvarilo plan vraćanja jednog kružnog betonskog mobilijara u novi park. Ova aktivnost je rezultat privatne inicijative koju smo ostvarili tako što smo sami pronašli ko da izradi betonske profile po narudžbini i platili uz pomoć donatora “S Consul svet”, “Balon Coin”, “Connect network” i “U Shine entertainment”. Ovim smo pokazali na delu učešće građana u odlukama nadležnih organa Grada.

Nakon početnih nesporazuma sa JKP „Zelenilo Beograd“ sada moramo da ih pohvalimo. Park su završili po planu, u izradu su uvrstili sve naše zahteve po peticiji i ograda na brdu je postavljena a nedavno su posadili 15 stabala. Pored toga izdvojili su svoje vreme da našu donaciju prime i betonske profile postave na mestu gde je prethodnih 45 godina bio betonski kružni cvet, a u narednom periodu sa gornje strane će postaviti drvene talpe za sedenje čime će se krug osavremeniti i imati dodatu vrednost. Zahvaljujemo se JKP „Zelenilo Beograd“ na razumevanju. Deca su dobila novi park, park je dobio novi krug.

Ovime smo se odužili i projektantu bloka g-dinu Aleksandru Stjepanoviću što nas je potpisom podržao u naporima za očuvanje materijalnih i arhitektonskih vrednosti bloka i poštovanje zaštite od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture.