Skip to main content

JKP „Zelenilo“ Beoograd je nakon četiri meseca završilo uređenje i sređivanje parka kod petice. U parku sad imamo tri stola za najstarije, predviđena za šah, ali i za one koji u kraju parka žele da sede u hladovini. U produžetku je teretana na otvorenom. Postavljen je betonski sto za stoni tenis i dva stola za stoni fudbal. Na mestu dva sportska terena postavljeni su ljuljaške, klackalica, tobogan, iglo i dr, Ceo prostor je isprepletan stazama i delom za vožnju bicikla ili triotineta. Postavljeno je oko 20 klupa i kanti za smeće. Uz ulicu je postavljena zaštitna ograda, na brdu kod stonog tenisa je takođe postavljena zaštitna ograda. Našom peticijom smo tražili da se sačuvaju murali što je i učinjeno.

Sada nam preostaje da uživamo u parku i da ga čuvamo!

Leave a Reply