Skip to main content

Prvi školski dan je bio 5. septembar 1977. godine. Zato naša osnovna škola “Laza Kostić” danas slavi 45 godina!
Svima koji su išli i idu u ovu školu čestitamo ovaj jubilej.
Ova škola je srce naše zajednice jer nju pohađaju i deca iz blokova 19a, 22 i 24.

Na zajedničkoj sednici SO Novi Beograd 28.06.1977. godine doneta je odluka o osnivanju osnovne škole pod nazivom „Sedam sekretara SKOJ-a“ sa sedištem na Novom Beogradu, ul. Milentija Popovića 72.

Škola je dobila ime po sekretarima Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) omladinskog ogranka, tada ilegalne, Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Svi su umrli u vremenu od 1929. do 1931. godine u oružanim obračunima s policijom Kraljevine Jugoslavije ili od posledica mučenja u zatvorima.

Posle Drugog svetskog rata, vlasti Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ) su ih proglasili narodnim herojima i sahranili u Grobnici narodnih heroja u Zagrebu. Iz ove, nekada, revolucionarne omladine Kraljevine Jugoslavije, razvila se posle Drugog svetskog rata Narodna omladina Jugoslavije, potom Savez socijalističke omladine Jugoslavije i danas, posle stvaranja države Srbije, Dečji savez.

Odluku o osnivanju škole je potpisao predsednik opštine Novi Beograd dr Novica Blagojević. Za vršioca dužnosti direktora škole imenovan je Tode Gajić – nastavnik geografije, za sekretara škole Nadežda Dudar – pravnik, za računopolagača Anđelka Pavlović – ekonomista i za blagajnika Branka Petrović – ekonomski tehničar.

Školu su projektovale arhitekte: Aleksandar Stjepanović – nosilac projekta, Branislav Karadžić i Božidar Janković. Za projekat autori su dobili Oktobarsku nagradu Beograda 1978.