Skip to main content

ARHITEKTE

Aleksandar Stjepanović

Aleksandar Stjepanović (1931) profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Po sticanju diplome Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1957, zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada. Godine 1963, približno u doba značajnih uspeha na arhitektonskim konkursima u Beogradu i Zagrebu, postao je asistent na matičnom fakultetu.

Habilitirao je 1972, a svoje radove verifikovao 1977, dok je redovni profesor Univerziteta u Beogradu postao 1988. godine. U tom zvanju vršio je dužnost dekana od 1983. do 1987. i prodekana od 1977. 1979. godine. Bio je predsednik Društva arhitekata Beograda (od 1995) i Saveza arhitekata Srbije, član redakcije časopisa “Arhitektura-Urbanizam”.

Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, enterijernom arhitekturom i publicistikom. Njegov opus broji preko 80 projekata, od čega je više od trećine realizovano. Bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije (1995).

Dobitnik Velike nagrade za arhitekturu (1992), nosilac Oktobarske nagrade grada Beograda (1975. i 1978), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1975), nagrade ULUPUDS-a (1993), Glavne nagrade (1975) i specijalnog priznanja Salona arhitekture (1993).

Najznačajniji objekti i celine: stambeni blokovi 22 i 23 na Novom Beogradu sa pratećim sadržajima, (sa B. Jankovićem i B. Karadžićem, 1968-1977), Zgrada Fakulteta dramskih umetnosti  u Bulevaru umetnosti u Novom Beogradu (1975), stambeno naselje Banjica (sa S. Drinjakovićem i B. Karadžićem, 1972–78), zgrada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (sa Lj. Jovanović-Anđelković i B. Jankovićem, 1973–80), stambene zgrade u Krušedolskoj broj 7–9 (sa M. Živadinovićem i B. Jankovićem, 1959), Trnskoj broj 7–9 (u istom timu, 1959), Stojana Protića (sa B. Jankovićem, 1964–65), Rakovici (1969–70), dogradnja Ekonomskog fakulteta u Kameničkoj ulici broj 6 (sa M. Kronjom, 1977–80).

Božidar Janković

Božidar Janković (1931, Niš – 2017, Beograd) arhitekta, diplomirao na Arhitektonskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 1957. godine zaposlen u Institutu za ispitivanje materijala SR Srbije (IIM SRS) – X odeljenje i u OOUR Centar za stanovanje.

Autor više arhitektonskih i urbanističkih projekata, samostalno i u koautorstvu, radio projekte enterijera, nameštaja, parternih površina; učestvovao u dvadesetak domaćih i međunarodnih arhitektonskih i urbanističkih konkursa. Njegovi radovi su publikovani i prikazani u domaćim i inostranim stručnim časopisima.

Dobitnik je Oktobarske nagrade Beograda 1975. i 1978. godine, Republičke nagrade lista Borba 1976. godine, Nagrade Salona arhitekture 1975, Godišnje nagrade IIM SRS 1966, 1973, 1974, Plakete Novog Beograda 1978.

Najznačajniji objekti i celine: stambeni objekti u Podgorici (1961), Banjaluci (1962) i Ćupriji (1964), stambeni blokovi 22 i 23 na Novom Beogradu sa pratećim sadržajima, u koautorstvu (1968-1977), stambeno naselje Banjica, u koautorstvu (1971-1973), fiskulturna sala Srednje medicinske škole u Ćupriji (1964), Škola za radnička zanimanja u Banjaluci (1967), stambeni objekti u Tuzli (1977), stambeni objekti A2, B7, B8, C5 i C6 u Alipašinom polju u Sarajevu (1974-1979).

Branislav Karadžić

Branislav Karadžić (1929, Užice) arhitekta, diplomirao na Arhitektonskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radio je najpre u građevinskom preduzeću Tunelogradnja – odsek visokogradnja od 1955-1957, kada prelazi u Institut za ispitivanje materijala SRS, gde radi kao vodeći projektant OOUR Centra za stanovanje.

Orden rada sa srebrnim vencem, Salon arhitekture – I nagrada za stambeni blok 23 (1975), Republička nagrada lista Borba za arhitekturu za stambeni blok 23 na Novom Beogradu (1976), Oktobarska nagrada za arhitekturu grada Beograda za školu “Sedam sekretara SKOJ-a” (1978), Plaketa zaslužnog gradanina Novog Beograda (1978).

Najznačajniji objekti i celine: stambeni objekti u Banja luci (1962) i Ćupriji (1964), stambeni blokovi 22 i 23 na Novom Beogradu sa pratećim sadržajima, u koautorstvu (1968-1977), stambeno naselje Banjica, u koautorstvu (1971-1973), projekti montažnih školskih zgrada sa inetrnatima u Havani na Kubi (1968), projekat stambenog naselja Lixeira u Luandi, koautorstvo (1978).